Втора процедура за набиране на преброители и контрольори за Преброяване`2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Плевен обявява Втора процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В срок до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, съгласно приложенията.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване 2021 на Националния статистически институт.

Препоръчително е кандидатите да са запознати с териториалните и местни специфики в рамките на Общината.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.