Съветниците определиха наемни цени за ползване на летния театър

Без нито един глас „против“ или „въздържал се“ общинските съветници приеха днес предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Става дума за определяне на наемни цени за ползване на час или за ден на Летния театър в парк „Кайлъка“, както и за публикуване на рекламни банери на интернет страницата на Туристическия информационен център – Плевен, уточняват от пресцентъра на местната администрация.

Община Плевен е собственик на Летния театър с акт за публична общинска собственост от 11.06.2012 г. През предходни периоди имотът е отдаван под наем на различни търговски субекти. Конкурсна процедура за сключване на дългосрочен договор за наем бе проведена и през 2020 г., но същата приключи без определяне на наемател. По тази причина бе прието за целесъобразно първо в обекта да се извърши ремонт, а след реновирането му той да бъде отдаван почасово или подневно за възмездно ползване.

През последния месец в дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Плевен са постъпили множество записвания от заинтересовани лица /предимно арт-агенции и театри/ за събития през пролетно-летния сезон. Тази възможност е особено актуална предвид въведените ограничения за провеждане на масови мероприятия на закрито. Съветниците приеха на час да се заплаща цена от 250 лв. или 1000 лв. на ден без ДДС за ползване на Летния театър за културни прояви. Заради засилен интерес от страна на граждани и сватбени агенции Общинският съвет реши и цената за ползване на театъра в парк „Кайлъка“ за ритуали по сключване на граждански брак да е 300 лв. Съветниците дадоха и възможност Плевенска филхармония и ДКТ „Иван Радоев” да ползват Летния театър безвъзмездно до два пъти в рамките на календарната година за културно-масови мероприятия.

Припомняме, че ремонтът на Летния театър в парк „Кайлъка“ се предвижда да приключи до края на м. май 2021 г. Реновират се фасадата, сцената и съблекалните на изпълнителите. Ще бъдат подменени счупените пейки на местата за зрителите, останалите ще бъдат пребоядисани. Дейностите в част „Архитектурно строителство“ са на стойност 53 800 лв. с ДДС. Извършва се и укрепване на електроинсталацията, обезопасяване на стърчащи кабели, подмяна на електрически табла, за които общата сума е 7 000 лв.

В инвестиционните намерения на Община Плевен е цялостен ремонт на Летния театър, за целта ще се търси европейско финансиране.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.