От 10 юни възстановяват изпълнението на курсове от общинската транспортна схема

От 10 юни се възстановява изпълнението на курсовете от общинската транспортна схема в община Плевен, спрени временно в условията на пандемията. Предложението за това влезе като извънредна точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет и прието единодушно от общинските съветници.

По повод обявеното извънредно положение в страната, с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и намаляването на вредните икономически ефекти от кризата, Общински съвет – Плевен прие в предходните месеци поредица от решения за спиране на част от курсовете от общинската транспортна схема. Спирането касаеше обслужването на седем междуселищни линии: Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, Плевен – Гривица, Плевен – Славяново, Плевен – Бохот, Плевен – Къшин и Плевен – Пелишат, плюс три от основните градски линии. В изпълнение на така приетите решения с операторите, извършващи обществен превоз на пътници, са сключени и допълнителни споразумения за временно спиране изпълнението на автобусни линии за времето до изричната отмяна на обявената епидемична обстановка.

Междувременно с писма от 21 май до Община Плевен са постъпили предложения от жителите на гр. Славяново и с. Гривица, в които се посочва, че в настоящия вариант броят на курсовете по линиите е крайно недостатъчен и автобусите пътуват препълнени, което на практика възпрепятства спазването на противоепидемичните мерки. В тази връзка се прави и искане за приемане на вариант, удобен за пътуващите.

След обсъждане Общински съвет – Плевен, прие решение да се възстанови изпълнението на маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, както следва:

1. Автобусна линия „Плевен – Гривица“, с маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 08:30 ч., 11:30 ч., 16:00 ч., 20:00 ч.;

от Гривица – 09:00 ч, 12:00 ч, 16:30 ч., 20:30 ч.;

2. Автобусна линия „Плевен – Славяново“, с маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 06:30 ч., 08:30 ч., 09:30 ч., 13:30 ч., 17:30 ч., 19:45 ч.

от Славяново – 07:15 ч., 08:15 ч., 12:30 ч., 16:30 ч., 18:30 ч.

3. Автобусна линия „Плевен – Бохот”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 05:32 ч., 08:40 ч., 19:10 ч.

от Бохот – 06:11 ч., 09:30 ч.; 20:00 ч.

4. Автобусна линия „Плевен – Пелишат”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 15:30 ч.

от Пелишат – 16:30 ч.

5. Автобусна линия „Плевен – Къшин”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 17:15 ч.

от Къшин – 17:40ч.

6. Автобусна линия „Плевен – Буковлък“:

от гр. Плевен – 10:30 ч.; 11:30 ч., 13:40 ч., 16:30 ч.

от с. Буковлък – 11:00 ч, 12:00 ч., 14:00 ч., 17:00 ч.

7. Автобусна линия „Плевен – Върбица“:

от Плевен – 14:15 ч.

от Върбица – 14:45 ч.

8. Основна градска автобусна линия № 9 – Втора клинична база – “Балканстрой”;

9. Основна градска автобусна линия № 12 – ЛВТ – Втора клинична база;

10. Основна градска автобусна линия № 84 – жк “Дружба” 1 – Втора клинична база.

Решението за промени в разписанията влиза в сила от 10 юни.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.