Любими на плевенчани места за отдих ще бъдат обновени изцяло

Община Плевен има проектна готовност за изграждане на 6 нови детски площадки на местата на премахнатите стари съоръжения, както и основна реконструкция на парк „Десети декември”, парка в района на жп гарата, парковите пространства на пл. „Македония”, при стадион „Белите орли”, „Юнско въстание” /под стария психодиспансер/. Индикативният бюджет на дейностите е 9 179 106 лв., уточняват от местната администрация.

Проектите са част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион” с водещ партньор Медицинският университет – Плевен, и още 26 партньори. Предстои Концепцията да бъде внесена за одобрение и финансиране.

Припомняме, че представители на партньорите подписаха Споразумение за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион” на 18 септември 2023 г. През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. Проектът е свързан с новата философия за разпределение на европейски средства да се финансират проекти, които касаят по-големи местни общности. Концепцията за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Прочетете още

Културен седмичен афиш на Плевен 26 февруари – 3 март

Откриване изложба „Съхранените спомени за войната” с оригинални фотографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г. и Плевенската епопея от колекциите на РВИМ - Плевен.